Daftar Status Bumiputera Lesen Kewangan MOF

Permohonan Bumiputera Lesen Kewangan hanya boleh dipohon untuk syarikat yang telah mempunyai Sijil Kementerian Kewangan

Syarikat-syarikat hanya diiktiraf sebagai syarikat bumiputera selepas membuat permohonan Status Bumiputera Kementerian Kewangan

LANGKAH-LANGKAH PERMOHONAN LESEN KEWANGAN, KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MOF)

1. Mengisi borang permohonan

Pelanggan mengisi borang permohonan Daftar Status Bumiputera MOF yang terdapat di dalam laman web ini

 

2. Permohonan di semak

Pihak kami akan menyemak borang permohonan dan akan memberi maklumat tentang syarat-syarat kelayakan tambahan yang perlu dipatuhi.

 

3. Dokumen di hantar

Pelanggan perlu menghantar dokumen yang diperlukan kepada pihak kami

 

4. Permohonan di proses

Pihak kami akan menghantar borang permohonan yang lengkap untuk diproses oleh sistem perolehan Kementerian Kewangan Malaysia

 

5. Penerimaan sijil lesen kewangan

Permohonan yang telah lulus akan mendapat sijil. Pihak kami akan menghantar sijil kepada pelanggan melalui email dan whatsapp.

Home » Shop » Daftar Status Bumiputera MOF

Showing the single result

Status Bumiputra

Daftar Status Bumiputera Lesen Kewangan MOF Permohonan Bumiputera Lesen Kewangan hanya boleh dipohon untuk syarikat yang telah mempunyai Sijil Kementerian